EMYR 2016

 

                 “Every Mile You Run”                          

 

Een project van Rotary Club Brussel Coudenberg ten voordele van

NASCI vzw

Zondag 2 oktober 2016

 

Rotaryclub Brussel Coudenberg  steunt en sponsort NASCI reeds vele jaren en weet hiermede dan ook één van haar doelstellingen, zijnde het aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en helpen van organisaties die op duurzame wijze de leefomstandigheden van sociaal zwakkeren helpt verlichten, te realiseren.

In het kader van onze steun aan NASCI organiseren wij “Every Mile you Run” (EMYR): een totale omkadering voor lopers die deelnemen aan de halve of hele marathon van Brussel op zondag 2 oktober 2016.

Rotary Coudenberg zorgt er voor dat de deelnemers voorbereid worden op deze loopprestatie en er adequaat over geïnformeerd worden. Bovendien kunnen zij rekenen op volledige omkadering en assistentie van start tot finish, waardoor zij fris en monter weer kunnen deelnemen aan de voor hen gereserveerde pastamaaltijd in de Witte Roos op de Grote Markt van Brussel.

Indien uw bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of Corporate Citizenship hoog in haar vaandel heeft staan, bieden wij de mogelijkheid om,  samen met ons, deel te nemen aan de volgende editie van de (Halve) Marathon van Brussel die zal worden georganiseerd op zondag 2 oktober 2016.

In bijgevoegd “Every Mile You Run” partnerdossier (klik hier) vindt u een zo volledig mogelijke uitleg met betrekking tot:

  • Nasci: Het sociale project dat wij steunen sinds de oprichting ervan.
  • EMYR
  • Hoe de leden van uw bedrijf kunnen meewerken + de aangeboden omkadering.
  • Partnerpakketten

Deelname van bedrijven aan de vorige editie, heeft ons geleerd dat dit event bovendien zeer geapprecieerd wordt onder collega’s, wat uiteraard bevorderend is voor de Teambuilding binnen het bedrijf.

Via onderstaande links kan je bijkomende documenten vinden :