Welkom

août 2018

Beste vriendinnen en vrienden van Rotary Club Brussel Coudenberg,

 

Een Bestuursfunctie te mogen aanvaarden van een prachtige club vrienden is bijzonder, Vorzitter te mogen worden van dit Bestuur is zelfs heel speciaal, maar als Voorzitter een 40-jarig Lustrum te mogen vieren is uniek! Rotary Club Brussel Coudenberg heeft sinds haar oprichting in 1978 vele hoogtepunten gekend en deze mijlpaal is wederom een bevestiging van een club die bruist van energie en zich jaar na jaar onvermoeibaar blijft inzetten voor de Rotary principes.

Een jaar geleden is Rotary International begonnen met het uitdragen van een nieuwe visie, die onze ambities voor de toekomst weerspiegelt: “Samen zien we een wereld waar mensen zich verenigen en actie ondernemen om duurzame verandering te creëren – over de gehele wereld, in onze gemeenschappen en bij onszelf”. Deze visie vraagt een continue aandacht van al onze leden en de sneltreinvaart waarmee veranderingen in de samenleving plaatsvinden, stelt een club als Brussel Coudenberg voor uitdagingen, maar ook schitterende mogelijkheden.

Bovenstaande Rotary visie raakt regelrecht aan de kern van onze club – wij verenigen ons, want we weten dat we samen veel sterker zijn dan als individu. Onze missie is en blijft om mensen en maatschappij met elkaar te verbinden en we gaan over tot actie, omdat we geen dromers zijn, maar doeners. Daarbij willen we herkend worden als een bron van inspiratie, zowel in het uitdragen van de Rotary visie, maar meer nog door het in praktijk brengen van acties ten dienste van de gemeenschap.

Wij willen ons inzetten om duurzame verandering teweeg te brengen, die ook een impact blijft hebben lang nadat onze directe betrokkenheid ten einde is gekomen. Rotary Club Brussel Coudenberg zal in haar beleid altijd de dialoog zoeken met de leden binnen de club, maar ook daarbuiten om een positieve invloed uit te kunnen oefenen in onze samenleving. Wij werken daarmee ook aan verandering in onszelf en proberen dit te gebruiken voor een betere wereld.

Het jaarthema van Rotary International voor 2018 – 2019 is: Be The Inspiration! Een oproep die niet beter gekozen had kunnen worden in het Lustrumjaar van onze mooie club aan de Grote Markt in Brussel, die al sinds 1978 een inspiratie is voor haar leden en voor vele anderen vrienden en vriendinnen. Ik wil u dan ook allen bedanken voor het voortdurende enthousiasme waarmee de club al 40 jaar wordt gevoed en hoop op nog vele jaren onder vrienden.

 

Marco Eikelenboom

Voorzitter 2018 – 2019

Rotary Club Brussel Coudenberg