RC Brussel Coudenberg
Welcome at Rotary Club Brussel Coudenberg

Welkom

Beste Vriendin,

Beste Vriend,

Wij heten u van harte welkom op de website van de Rotary Club Brussel Coudenberg.

“Beste Vriendin, Beste Vriend,” is inderdaad de aanspreking tussen leden van de Rotary-gemeenschap. Zij benadrukt onmiddellijk de basis van de Rotary-clubs: vriendschap. Vanuit de vriendschap, het samenzijn, de club, groeien het engagement en de sociale acties die elke club over de hele wereld onderneemt om die wereld een klein beetje beter te maken voor degenen die het minder goed hebben dan wij.

Onze Rotary Club Brussel Coudenberg is één van de ongeveer 34.000 Rotary clubs in de wereld. Onze 60 leden maken deel uit van de grote groep van 1.200.000 Rotary-leden, die allemaal dezelfde doelstellingen nastreven op basis van de 4 kernvragen die onze stichters ons sinds 1905 voorhouden:

  • Is het waar?
  • Is het billijk voor alle betrokkenen?
  • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  • Komt het alle betrokkenen ten goede?

Van bij de oprichting in 1978 is onze Rotary Club Brussel Coudenberg een Nederlandstalige Club in Brussel. Onze Club bestaat uit een interessante mix van Vlamingen, Nederlanders en andere nationaliteiten.

Onze leden wonen of werken in Brussel. Wat ons bindt is het feit dat we op vrijdagmiddag in Brussel zijn om tussen 12u30 en 14u00 met de Vrienden samen te zijn, een lunch te gebruiken, naar een interessante spreker te luisteren of te brainstormen over nieuwe sociale acties. En als u een vergadering niet kan bijwonen, biedt Rotary International u de mogelijkheid om deel te nemen aan een vergadering van een andere Rotary-club, waar ook ter wereld. We moedigen deze bezoeken aan andere Rotary Clubs zelfs aan, omdat dit een gelegenheid is om nieuwe ideeën op te doen, om te kijken hoe andere clubs werken, enz.

Het logo van Rotary International is het tandwiel, met 24 tanden, één voor elk uur van de dag: het wiel moet namelijk blijven draaien, want het verbeteren van het lot van de minderfortuinlijken, is een opdracht die nooit ophoudt. Het vergt een engagement van elk van onze leden; het lidmaatschap van een Rotary-club is dan ook weliswaar vrijwillig, doch niet vrijblijvend. Een Rotariër zal, elk vanuit zijn of haar vakgebied, interesses en beroep, op zijn/haar eigen wijze bijdragen tot de doelstellingen van Rotary International en van onze eigen Rotary Club Brussel Coudenberg. U vindt op deze website uitleg over de sociale projecten die we vandaag ondersteunen of in het verleden gerealiseerd hebben. Mocht u interesse hebben voor het werk van Rotary in het algemeen en Rotary Club Brussel Coudenberg in het bijzonder, neem dan gerust contact op. Misschien kunnen wij u binnenkort wel eens verwelkomen op één van onze vergaderingen.

Met Rotarische groet,

Bart Purnal
Voorzitter 2013-2014


Next events

more »